FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulář je nutné vyplnit a odeslat na naši adresu pouze v případě, jestliže chcete odstoupit od smlouvy)

Pro Eco Solutions Ltd. Oddział w Polsce

Sadków, ul. Kasztanowa 2,

55-080 Kąty Wrocławskie

info@proecosolutions.pl


Já ............................................................tímto informuji o svém odstoupení od smlouvy o prodeji následující/ch věci/í ................................................................................................................,

numer oferty...........................................................................................................................
datum uzavření smlouvy..........................................................................................................,

datum převzetí .......................................................................................................................

číslo bankovního účtu ..............................................................................................................


Jméno a příjmení.....................................................................
Adresa....................................................................................
Datum.....................................................................................

 

Do 14 dnů od převzetí zásilky můžete odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak učiníte, vrátíme Vám platbu, kterou jsme od Vás obdrželi.

- Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy před odesláním zboží Prodávajícím, vrátí Prodávající všechny platby, které od Kupujícího přijal.

- Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy po odeslání zboží Prodávajícím (např. Zákazník si zboží nevyzvedne), bude Prodávající požadovat vrácení nákladů na dopravu zboží zpět.


Chcete-li svůj nákup zrušit, dejte nám prosím vědět o svém rozhodnutí prostřednictvím vyplnění formuláře pro vrácení zboží. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, je nutné vrátit vrácené zboží na vlastní náklady. Můžete využít vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, který naleznete níže.

Zásilky zasílejte na adresu:
Pro Eco Solutions Ltd. Oddział w Polsce

Sadków, ul. Kasztanowa 2,

55-080 Kąty Wrocławskie

POZOR!
Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě smluv:

1. o poskytování služeb, pokud služba již byla plně s Vašim jednoznačným souhlasem;

2. u nichž cena zboží závisí na cenových pohybech finančního trhu, nad kterým nespravujeme kontrolu, a které mohou mít místo před uplynutím termínu pro odstoupení smlouvy;

3. u nichž je předmětem plnění věc, která není z polotovarem a která je zhotovena na základě Vaší specifikace nebo která je určena pro uspokojení Vašich individualizovaných potřeb;

4. u nichž je předmětem plnění věc, která podléhá rychlému procesu kazu nebo která má krátký termín spotřeby;

5. u nichž je předmětem plnění věc dodávaná v zapečetěném obalu a kterou po otevření obalu není možné vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo s ohledem na hygienické důvody, pokud byl obal otevřen po doručení věci;

6. u nichž jsou předmětem plnění věci, které jsou po doručení, s ohledem na svůj charakter, nerozlučně spojeny s jinými věcmi;

7. u nichž jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavírání smlouvy o prodeji a jejichž dodání může mít místo teprve po uplynutí 30 dnů a jejichž hodnota záleží na finančních pohybech na triích, které nejsou pod naší kontrolou;

8. u nichž jsou předmětem plnění zvukové nebo vizuální záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, jestliže takový obal byl po doručení již otevřen;

9. týkajících se dodání digitálního obsahu, který není zapsán na hmotném nosiči, pokud plnění služby začalo s Vaším jednoznačným souhlasem, před uplynutím termínu pro odstoupení od smlouvy.

Back to top