Politika ochrany soukromí

společnosti Pro Eco Solutions

 

Vážení,

Pro Eco Solutions je profesionální společnost, která vyrábí nejkvalitnější solární kolektory a solární ohřívače vody. Nabízíme nejlepší řešení s využitím ekologické energie. Velmi děkujeme za Váš zájem o naše produkty a služby.

Naše činnost je neoddělitelně spjata s obsluhou Zákazníků a Obchodních partnerů, proto je samozřejmé, že získáváme a zpracováváme osobní údaje. V naší organizaci věnujeme zvláštní pozornost oblasti ochrany osobních údajů. Naším primárním cílem je zajistit co nejvyšší bezpečnost zpracovávaných osobních údajů. Chceme, aby se naši Zákazníci při poskytování jakýchkoli informací cítili bezpečně a měli jistotu, že naše činnost je plně v souladu se zákonnými požadavky. Za tímto účelem jsme připravili tento dokument, abychom podrobně vysvětlili, proč Vaše osobní údaje shromažďujeme a k čemu je používáme, jaké my máme v tomto směru povinnosti a jaká Vy máte práva. Kromě toho jsme se v tomto dokumentu dotkli i tématu souborů cookies.

Jsme přesvědčeni, že se naše organizace plně přizpůsobila požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - známé také pod zkráceným názvem: GDPR. Celou dobu se neustále snažíme udržovat nejvyšší možný bezpečnostní standard všech informací, které máme, včetně samozřejmě osobních údajů našich Zákazníků a Obchodních partnerů.

Správcem stránek a správcem osobních údajů je společnost Pro Eco Solutions Ltd., 5 The Mall, Ealing, W5 2PJ London, United Kingdom, Company No. 07161928.

Polská pobočka firmy:

Společnost Pro Eco Solutions Ltd. Oddział w Polsce, ul. Kasztanowa 2, 55-080 Sadków, identifikační číslo KRS: 0000362097, daňové identifikační číslo NIP: 8961505248, statistické číslo REGON: 02131449800000.

Naše organizace zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rámci polské pobočky. Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, proto veškeré povinnosti související s ochranou osobních údajů plní správce osobních údajů osobně.

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se pravidel ochrany osobních údajů v naší společnosti, kontaktujte nás e-mailem (info@proecosolutions.pl) nebo telefonicky (0048 71 311-96-59). Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

 

Níže uvádíme podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů v naší organizaci:

 

Osobní údaje nám poskytujete například při vytvoření Účtu na stránkách www, při podání objednávky, při přihlášení k odběru našeho Newsletteru nebo jednoduše tím, že nás kontaktujete pomocí telefonu, e-mailu nebo dalších funkcí dostupných na našich stránkách www.

Naše organizace vynakládá veškeré úsilí k zajištění toho, aby osobní údaje, které zpracovává, zůstaly důvěrné a aby byla plně zabezpečena jejich integrita a dostupnost. Přístup k osobním údajům v rámci naší organizace mají pouze pracovníci, kteří mají příslušné oprávnění je zpracovávat a kteří se zavázali k jejich utajení. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území Evropské unie.

 

Komu poskytujeme osobní údaje?

Nám poskytnuté osobní údaje poskytujeme dalším subjektům (příjemcům ve smyslu čl. 4 odst. 9 nařízení GDPR) pouze a výhradně tehdy, je-li to nezbytné pro řádné plnění námi poskytovaných služeb. Může se jednat především o poskytovatele služeb poštovního systému používaného k provozování našeho Newsletteru, dále o kurýrní společnosti a poštovní operátory. Osobní údaje, které zadáte na naše internetové stránky, jsou rovněž uloženy na serverech patřících dodavateli softwaru sloužících pro správu a řízení prodeje (software internetového obchodu) a také hostingové společnosti zajišťující server, na kterém naše webové stránky fungují. Pro účely plnění účetních povinností uložených zákonem naše společnost využívá i pomoc profesionální účetní firmy. Kromě toho mohou být osobní údaje zpřístupněny advokátním kancelářím, které nám poskytují právní pomoc, a subjektům, které nám poskytují služby v oblasti vymáhání pohledávek. Osobní údaje mohou být rovněž předány subjektům oprávněným k jejich získávání na základě obecně platných právních předpisů.

 

Vaše práva:

V souvislosti s tím, že zpracováváme Vaše osobní údaje, náleží Vám v souladu s nařízením GDPR následující práva:

 • právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo na odstranění osobních údajů (právo být zapomenut/a);
 • právo na omezení zpracovávání;
 • právo na podání námitky proti zpracovávání;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů pro určené účely, pokud jste dříve takový souhlas udělil/a;
 • právo na podání stížnosti u dozorového úřadu;

Výše uvedená práva můžete realizovat v souladu s pravidly definovanými v čl. 15 – 21 nařízení GDPR.

 

 

Cíle, právní základy a období zpracovávání osobních údajů:

Níže podrobně uvádíme, jaké jsou účely, právní základy a doba zpracování osobních údajů. Poskytnutí Vašich osobních údajů je vždy dobrovolné, ale je nezbytné pro založení Účtu, podání objednávky, přihlášení k odběru Newsletteru nebo jednoduše pro kontakt s námi.

 

Účet.

Prostřednictvím internetových stránek si na našem webu můžete zřídit uživatelský účet. Účet je navržen tak, aby Vám usnadnil zadávání objednávek v našem internetovém obchodě a poskytl Vám přístup k historii dříve zadaných objednávek. Pro registraci Účtu je nutné uvést tyto údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a adresu. Můžete také poskytnout další údaje, jako jsou informace o Vaší podnikatelské činnosti nebo adresa Vašich internetových stránek. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v případě Účtu je čl. 6 odst. 1 písmeno b) nařízení GDPR, tedy že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy o poskytování služby, jejíž jste smluvní stranou. Údaje jsou zpracovávány po dobu fungování našich internetových stránek, ledaže požádáte o zrušení svého Účtu v rámci našeho servisu, což bude mít za následek okamžité odstranění údajů z databáze.

Objednávky.

Při zadávání objednávky musíte uvést své osobní údaje nezbytné k vyřízení objednávky, tedy jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a doručovací adresu. Můžete také poskytnout další údaje, například informace o Vaší podnikatelské činnosti. Pokud jste takové údaje ve svém uživatelském účtu dříve uvedli, budou tyto údaje automaticky vloženy do objednávkového formuláře, ale vždy máte možnost je upravit. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů obsažených v objednávce je plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR), jejíž jste smluvní stranou. Údaje budou zpracovávány do promlčení nároků z titulu uzavřené smlouvy (obrana proti nárokům a vymáhání nároků - čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR), a v případě účetních dokladů do uplynutí lhůty uvedené v ustanoveních daňového zákona (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR). Každá objednávka je evidována jako samostatná položka v databázi. Kromě osobních údajů se evidují i ​​detaily objednávky, jako je datum zadání objednávky, předmět a hodnota objednávky, zvolený způsob doručení a platby.

Reklamace a odstoupení od smlouvy.

V případě podání reklamace nebo v případě odstoupení od uzavřené smlouvy nám poskytujete osobní údaje obsažené v obsahu reklamace nebo prohlášení o odstoupení od smlouvy, tedy jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Údaje, které nám jsou poskytnuty v souvislosti s podáním reklamace nebo v souvislosti s odstoupením od smlouvy, slouží k realizaci reklamačního řízení nebo postupu pro odstoupení od smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR).

Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k provedení reklamačního řízení nebo řízení o odstoupení od smlouvy.

 

Kontakt e-mail.

Tím, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, nám přirozeným způsobem poskytujete svou e-mailovou adresu jako adresu odesílatele zprávy. Kromě toho můžete do obsahu zprávy zahrnout i další osobní údaje.

Údaje zpracovávané pro kontaktní účely budou zpracovávány na základě vyjádření dobrovolného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), jakož i na základě právně odůvodněného zájmu správce údajů souvisejícího se zajištěním kontinuity podnikatelské činnosti (čl. 6 odst. 1) písm. f) nařízení GDPR). Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci e-mailového kontaktu, zpracováváme pouze za účelem vyřízení Vašeho dotazu a další korespondence. Údaje budou zpracovávány do ukončení korespondence a poté po dobu až 3 kalendářních let, počítáno od okamžiku, kdy odešlete svou poslední zprávu.

 

Kontaktní formulář.

Abychom Vám usnadnili kontakt s námi, přidali jsme na naše internetové stránky kontaktní formulář. Při použití formuláře je vyžadováno, abyste uvedli své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, tedy zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu, který je udělen vyplněním kontaktního formuláře (jasný krok potvrzující souhlas). Po odeslání zprávy je tato přijata na náš poštovní server. Údaje budou zpracovávány do ukončení korespondence a poté po dobu až 3 kalendářních let, počítáno od okamžiku, kdy odešlete svou poslední zprávu.

 

Chat.

Rychlý okamžitý kontakt s naším pracovníkem umožňuje i chat dostupný na internetových stránkách. Použití tohoto komunikačního prostředku vyžaduje, abyste uvedli své jméno a e-mailovou adresu. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, tedy zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu, který je udělen poskytnutím požadovaných údajů při používání chatu (jasný krok potvrzující souhlas). Právním základem je rovněž oprávněný zájem správce údajů související se zajištěním kontinuity podnikatelské činnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Údaje budou zpracovávány do doby ukončení korespondence.

 

Newsletter.

Prostřednictvím internetové stránky se můžete přihlásit k odběru našeho Newsletteru obsahujícího informace o novinkách, akcích, produktech a službách souvisejících s naší činností na internetu. K zasílání Newsletteru potřebujeme pouze e-mailovou adresu. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v případě Newsletteru je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, tedy že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služby, jejíž jste smluvní stranou. Z odběru Newsletteru se můžete kdykoli odhlásit. Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Newsletteru, ledaže požádáte o zrušení zasílání Newsletteru, což bude mít za následek okamžité odstranění dat z databáze.

Poskytování služby v podobě zasílání Newsletteru z naší strany může zahrnovat také tzv. profilování, protože máme přístup k historii Vašich nákupů. Na jejím základě Vám ve zprávách zasílaných v rámci Newsletteru můžeme nabídnout konkrétní produkty, o kterých se domníváme, že budou vyhovovat vašim preferencím. Proti takovému jednání z naší strany máte samozřejmě právo vznést námitku, a to především uplatněním svého práva vyjádřit svůj nesouhlas – v takovém případě nás prosím kontaktujte.

 

Soubory cookies a jiné sledující technologie.

Na našich internetových stránkách používáme soubory cookies, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší zážitek z používání našeho webu.

Soubory cookies jsou malé textové soubory instalované na zařízení uživatele procházejícího naše internetové stránky. Cookies shromažďují informace, které usnadňují používání internetové stránky – např. tím, že si pamatují návštěvy a aktivity uživatele na této stránce.

Cookies nám umožňují:

 • zajistit správné fungování stránky tak, jak to očekáváte;
 • zlepšit rychlost a bezpečnost používání stránky;
 • zlepšovat funkce, které jsou pro Vás dostupné na naší stránce;
 • využívat analytické nástroje;
 • využívat marketingové nástroje;
 • využívat systém komentářů;
 • zajišťovat sociální funkce.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) spočívající v provádění analýz aktivity uživatelů na webu a způsobu používání účtu, jakož i jejich preferencí s cílem zlepšit používané funkce.

Více podrobností představíme dále.

Souhlas s cookies.

Při první návštěvě internetových stránek se Vám zobrazí informace o používání cookies. Přijetím a kliknutím na tuto informaci dáváte souhlas s používáním souborů cookies v souladu s ustanoveními této Politiky ochrany soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vymazáním souborů cookies a změnou nastavení souborů cookies ve svém internetovém prohlížeči. Pamatujte však, že zakázání souborů cookies může způsobit potíže při používání internetové stránky, stejně jako mnoha dalších internetových stránek, které používají soubory cookies.

Cookies vlastní.

Soubory cookies lze rozdělit na vlastní a soubory cookies třetích stran. Pokud jde o naše vlastní soubory cookies, používáme je pro správné fungování internetových stránek.

Cookies třetích stran.

Naše internetové stránky, stejně jako většina moderních internetových stránek, využívají funkce zajišťované třetími stranami, což je spojeno s používáním cookies od třetích stran. Použití těchto typů souborů cookies je popsáno níže.

Druhy souborů:

 • soubory cookies s údaji zadanými Uživatelem (ID relace) po dobu trvání relace (angl. user input cookies);
 • ověřovací soubory cookies používané pro služby vyžadující ověření po dobu trvání relace (angl. authentication cookies);
 • soubory cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k odhalování podvodů v oblasti ověřování (angl. user centric security cookies);
 • soubory cookies relace multimediálních přehrávačů (např. soubory cookies flash přehrávače) po dobu trvání relace (angl. multimedia player session cookies);
 • trvalé soubory cookies používané k personalizaci uživatelského rozhraní po dobu trvání relace nebo o něco déle (angl. user interface customization cookies);
 • • soubory cookies používané ke sledování provozu na internetových stránkách, tj. sloužící analýzey dat, včetně souborů cookies Google Analytics;

 

Jak vypnout soubory cookies?

Soubory cookies můžete kdykoli zakázat příslušným nastavením ve Vašem internetovém prohlížeči. Níže uvádíme odkazy na informace o nastavení souborů cookies v nejoblíbenějších prohlížečích.

Opera:

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

 

Mějte prosím na paměti, že zakázání nebo omezení používání souborů cookies může zabránit používání některých funkcí dostupných na našich internetových stránkách a může způsobovat potíže při používání našich internetových stránek, stejně jako mnoha dalších internetových stránek, které používají soubory cookies. Pokud například zablokujete soubory cookies servisů sociálních sítí, může se stát, že tlačítka, widgety a sociální funkce implementované na našich internetových stránkách Vám nemusí být k dispozici.

Internetové prohlížeče také nabízejí možnost použití anonymního režimu. Pomocí něj můžete zabránit ukládání informací o navštívených stránkách a stažených souborech do Vaší historie procházení a stahování. Soubory cookies vytvořené v anonymním režimu se smažou po zavření všech oken v tomto režimu.

K dispozici jsou také pluginy prohlížeče pro kontrolu souborů cookies, jako je např. Ghostery (https://www.ghostery.com). Možnost kontroly souborů cookies může poskytovat i doplňkový software, například antivirové programy.

 

Funkce sociálních sítí (Social Media).

Poskytujeme možnost využívat funkce sociálních sítí, jako je například přihlášení k odběru našeho firemního profilu (fanpage) v servise Facebook. Upozorňujeme, že jsme správcem osobních údajů (jméno, příjmení a fotografie) uživatelů, kteří sledují námi spravované firemní profily. Osobní údaje nejsou zpracovávány v rámci databází, nad nimiž máme kontrolu, protože jsou zpracovávány pouze v rámci databází patřících Facebooku. Vlastník tohoto servisu je nezávislým správcem osobních údajů. Tento servis používáme také jako uživatel, ale díky přístupu k seznamům lidí, kteří nás sledují, jsme se stali nezávislým správcem osobních údajů. Kdykoli nás můžete zbavit přístupu k Vašim osobním údajům na dané sociální síti pomocí příslušné funkce – „Odebrat To se mi líbí na Facebooku“.

Upozorňujeme, že používání funkcí poskytovaných stránkami sociálních sítí zahrnuje používání souborů cookies správců těchto stránek.

V případě Facebooku se na Vašem počítači nebo jiném zařízení, které používáte k procházení tohoto portálu, včetně návštěvy naší stránky fanpage, při každé návštěvě ukládají soubory cookies Facebooku (bez ohledu na to, zda na tomto portálu máte či nemáte účet), které jsou navrženy tak, aby uchovávaly informace v internetových prohlížečích a aby zůstaly aktivní po dobu dvou let, pokud nebudou dříve odstraněny. Díky těmto cookies může naše společnost získávat z Facebooku statistiky připravené tímto portálem na základě počtu lidí navštěvujících naši stránku fanpage. Tyto statistiky, přestože jsou anonymizované (neumožňují nám určit konkrétní lidi, kteří navštívili naši stránku fanpage a prohlíželi si obsah na ní sdílený), nám umožňují zjistit profil lidí, kteří naši stránku fanpage navštívili. Pomocí filtrů, které poskytuje Facebook, můžeme definovat kritéria, na jejichž základě mají být tyto statistiky sestavovány (např. demografické a geografické údaje), a také můžeme určit kategorii lidí, jejichž osobní údaje bude Facebook využívat. Na základě statistik, které nám Facebook poskytuje, můžeme obsah, který sdílíme, lépe upravit tak, aby byl pro uživatele Facebooku zajímavější, a to i pro osoby, které odebírají naši stránku fanpage.

Pokud jde o podrobnosti související se zpracováním informací shromážděných prostřednictvím zásuvných modulů (pluginů) správci stránek sociálních sítí, zejména o účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a použití správci, jakož i o možnost kontaktování a o Vaše práva v této souvislosti a o možnosti provedení nastavení zajišťujících ochranu Vašeho soukromí, doporučujeme přečíst si zásady ochrany soukromí a osobních údajů jednotlivých správců:

 

Marketing.

Používáme marketingové nástroje Facebooku, abychom Vám mohli cíleně zobrazovat reklamy v rámci tohoto servisu. Za tímto účelem jsme do kódu platformy implementovali Pixel Facebook, který si pamatuje Vaše návštěvy. K tomuto účelu se používají soubory cookies firmy Facebook.

Informace shromážděné v rámci Pixel Facebook jsou anonymní, to znamená, že nám neumožňují Vás identifikovat. V závislosti na aktivitě na našich internetových stránkách můžete být zařazeni do konkrétní skupiny příjemců, ale jednotlivé osoby patřící do těchto skupin nijak neidentifikujeme.

Vezměte prosím na vědomí, že Facebook může shromážděné informace kombinovat s dalšími informacemi shromážděnými v rámci Vašeho používání Facebooku a používat je pro své vlastní účely, včetně marketingu. Takové aktivity servisu Facebook již nezávisí na nás a informace o nich najdete přímo v zásadách ochrany soukromí a osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nastavení ochrany osobních údajů můžete spravovat také ze svého účtu na Facebooku. Zde najdete užitečné informace v této souvislosti: https://www.facebook.com/ads/settings

 

Profilování.

Profilování využívají především aplikace jako Google AdWords a Facebook Pixel. Pokud nechcete být profilováni, máte možnost optimalizovat svůj internetový prohlížeč. Proti profilování můžete také vznést námitku – v tomto případě nás prosím kontaktujte.

Remarketing a funkce Podobní odběratelé v Google AdWords nám umožňují oslovit uživatele, kteří již navštívili naše internetové stránky, a vytvořit pro ně odpovídající sdělení.

Vezměte prosím na vědomí, že se můžete odhlásit z cookies Google v nastavení reklamy na https://adssettings.google.pl/authenticated.

Prohlašujeme, že ve spojitosti s Vámi nečiníme žádná rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Používáme nástroje, které mohou provádět konkrétní akce v závislosti na informacích shromážděných jako součást sledovacích mechanismů, ale tyto akce nemají významný dopad na Vaši situaci jako našeho Zákazníka, protože neovlivňují žádným způsobem podmínky smlouvy, kterou s námi můžete uzavřít.

 

Analýza a statistika.

Soubory cookies používáme ke sledování statistiky internetových stránek, jako je počet návštěvníků, typ operačního systému a internetového prohlížeče používaného k prohlížení webu, čas strávený na stránkách, navštívené podstránky atd. V tomto ohledu používáme Google Analytics. Informace shromážděné v tomto rozsahu jsou zcela anonymní a neumožňují Vás identifikovat. Používají se k tomuto účelu soubory cookies společnosti Google LLC určené pro službu Google Analytics.

Používání služeb Google Analytics zahrnuje implementaci sledovacího kódu poskytovaného společností Google do kódu našich webových stránek (takzvaný sledovací kód - tracking code). Tento kód je založen na souborech cookies, ale může využívat i jiné technologie sledování.

Informujeme, že společnost Google na webu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout poskytla doplněk prohlížeče, který blokuje provoz Google Analytics. Pokud nechcete, aby Vaše data používal tento software, doporučujeme použít nástroj poskytovaný společností Google.

Doporučujeme Vám se také seznámit s obecnými pravidly ochrany soukromí servisu Google na adrese https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

 

Filmy ze servisu YouTube a Vimeo.

Na našich stránkách umisťujeme filmy pocházející ze servisu YouTube a Vimeo. Zobrazením takového videa souhlasíte s používáním souborů cookies společnosti Google LLC pro službu YouTube nebo souborů cookies Vimeo.

Mějte prosím na paměti, že přehráváním nahrávek dostupných na YouTube využíváte služby poskytované elektronicky společností Google LLC. Google LLC je samostatný subjekt, který Vám poskytuje elektronické služby nezávisle na nás. Podrobnosti o pravidlech používání YouTube, včetně ochrany soukromí, naleznete v dokumentech poskytnutých přímo přes YouTube:

 

Doufáme, že se nám podařilo Vás přístupným způsobem seznámit s tématem ochrany soukromí a osobních údajů v naší organizaci. Pokud Vám však nějaké problémy nejsou jasné nebo máte jiné otázky, znovu uvádíme naše kontaktní údaje:

 • adresa e-mail: info@proecosolutions.pl
 • telefonní číslo: 00 48 71 311-96-59
Back to top