dobierz model

Polityka Prywatności

Pro Eco Solutions

Szanowni Państwo,

Pro Eco Solutions to profesjonalna firma zajmująca się produkcją najwyższej jakości kolektorów słonecznych oraz słonecznych podgrzewaczy wody. Oferujemy najlepsze rozwiązania z wykorzystaniem ekologicznej energii. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami oraz usługami.

Nasza działalność nierozłącznie związana jest z obsługą Klientów oraz Kontrahentów, dlatego też oczywiste jest, iż pozyskujemy oraz przetwarzamy dane osobowe. W naszej organizacji przykładamy szczególną uwagę do kwestii ochrony danych osobowych. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie możliwie najwyższego bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Chcemy, aby nasi Klienci czuli się bezpiecznie, przekazując nam jakiekolwiek informacje, a także aby mieli pewność, że nasza działalność jest w pełni zgodna z wymogami prawa. W tym celu przygotowaliśmy niniejszy dokument, aby szczegółowo wyjaśnić Państwu dlaczego zbieramy dane osobowe i do czego ich używamy, jakie ciążą na nas w związku z tym obowiązki, a także jakie przysługują Państwu prawa. Ponadto w dokumencie poruszyliśmy także tematykę plików cookies.

Uważamy, że nasza organizacja w pełni dostosowała się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – znanego również pod skróconą nazwą: RODO. Cały czas staramy się utrzymać możliwie najwyższy standard bezpieczeństwa wszelkich posiadanych przez nas informacji, w tym oczywiście danych osobowych naszych Klientów oraz Kontrahentów.

Administratorem strony oraz administratorem danych osobowych jest Pro Eco Solutions Ltd., 5 The Mall, Ealing, W5 2PJ London, United Kingdom, Company No. 07161928.

Polski oddział firmy to:

Pro Eco Solutions Ltd. Oddział w Polsce, ul. Kasztanowa 2, 55-080 Sadków, KRS: 0000362097, NIP: 8961505248, REGON: 02131449800000.

Nasza organizacja przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach polskiego oddziału. Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wobec czego wszelkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych wykonuje osobiście administrator danych.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z zasadami ochrony danych osobowych w naszej firmie serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego (info @ proecosolutions.pl) bądź telefonicznego (71 311-96-59). Z chęcią odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji:

Dane osobowe przekazują nam Państwo np. poprzez założenie konta na stronie www, złożenie zamówienia, zapisanie do naszego Newslettera, lub po prostu poprzez kontakt z nami przy wykorzystaniu telefonu, poczty elektronicznej, bądź też funkcjonalności udostępnionych na naszej stronie www.

Nasza organizacja dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane przez nią dane osobowe pozostały poufne, a także aby w pełni zabezpieczona była ich integralność oraz dostępność. Dostęp do danych osobowych w ramach naszej organizacji mają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienie do ich przetwarzania, oraz którzy zobowiązali się do zachowania ich w tajemnicy. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Przekazane nam dane osobowe udostępniamy innym podmiotom (odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO) tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to konieczne do prawidłowego wykonania świadczonych przez nas usług. Mogą to być przede wszystkim usługodawca systemu mailingowego służącego do prowadzenia naszego Newslettera, a także firmy kurierskie oraz operatorzy pocztowi. Dane Osobowe wprowadzane przez Państwa na naszej stronie internetowej są także przechowywane na serwerach należących do dostawcy oprogramowania służącego do zarządzania sprzedażą (oprogramowanie sklepu internetowego), a także firmy hostingowej zapewniającej serwer, na którym działa nasza strona. W celu spełniania nałożonych przez prawo obowiązków księgowych nasza firma korzysta także z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną oraz podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi windykacyjne. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Przysługujące Państwu prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do sunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 15 – 21 RODO.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych:

Poniżej wskazujemy Państwu szczegółowo jakie są cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, by założyć konto, złożyć zamówienie, zapisać się do Newslettera lub po prostu skontaktować się z nami.

Konto.

Za pośrednictwem strony mogą Państwo założyć w naszym serwisie konto użytkownika. Konto ma na celu ułatwienie Państwu dokonywania zamówień w naszym sklepie internetowym oraz umożliwia dostęp do historii złożonych wcześniej zamówień. W celu rejestracji konta konieczne podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres. Mogą Państwo również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej, czy też adres strony www. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku konta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi, której stroną Państwo jesteście. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania naszego serwisu, chyba że zrezygnują Państwo z posiadania konta w naszym serwisie, co spowoduje natychmiastowe usunięcie danych z bazy.

Zamówienia.

Składając zamówienie, muszą Państwo podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail oraz adres do dostawy zamówienia. Mogą Państwo również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli podaliście Państwo wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze mają Państwo możliwość ich modyfikacji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną Państwo jesteście. Dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy (obrona przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku dokumentów księgowych, do momentu upływu okresu wskazanego w przepisach prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Reklamacje i odstąpienie od umowy.

W przypadku złożenia reklamacji bądź odstąpienia od zawartej umowy przekazują nam Państwo dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia.

Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe.

Dane przetwarzane w celu kontaktu, będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (art. 6 ust 1. lit. f RODO). Państwa dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytania i prowadzenia dalszej korespondencji. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Państwa ostatniej wiadomości.

Formularz kontaktowy.

W celu ułatwienia Państwu nawiązania z nami kontaktu, na naszej stronie internetowej zamieściliśmy formularz kontaktowy. Skorzystanie z formularza wymaga podania przez Państwa swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, która jest udzielana poprzez wypełnienie formularza kontaktowego (wyraźne działanie potwierdzające udzielenie zgody). Po wysłaniu nam wiadomości trafia ona do naszej skrzynki pocztowej. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Państwa ostatniej wiadomości.

Czat.

Błyskawiczny kontakt z naszym pracownikiem zapewnia także znajdujący się na stronie czat. Skorzystanie z tego środka komunikacji wymaga podania przez Państwa swojego imienia, a także adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, która jest udzielana poprzez podanie wymaganych danych w trakcie korzystania z czatu (wyraźne działania potwierdzające udzielenie zgody). Podstawą prawną jest także prawnie uzasadniony interes administratora danych związany z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (art. 6 ust 1. lit. f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji.

Newsletter.

Za pośrednictwem strony mogą Państwo zapisać się do naszego Newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z naszą aktywnością w Internecie. W celu przesyłania Newslettera potrzebujemy wyłącznie adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku Newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi, której stroną Państwo jesteście. W każdej chwili możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania Newslettera, chyba, że zrezygnują Państwo z otrzymywania Newslettera, co spowoduje natychmiastowe usunięcie danych z bazy.

Świadczenie przez nas usługi Newslettera może wiązać się także z tzw. profilowaniem, gdyż mamy dostęp do historii dokonywanych przez Państwa zakupów. Na jej podstawie w przesyłanych w ramach Newslettera wiadomościach możemy zaproponować Państwu konkretne produkty, które naszym zdaniem będą pasowały do Państwa preferencji. Mają Państwo oczywiście prawo do niezgodzenia się na takie działanie z naszej strony, przede wszystkim poprzez realizację przysługującego Państwu prawa do sprzeciwu – w takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z nami.

Pliki cookies i inne technologie śledzące.

Na naszej stronie www. wykorzystujemy pliki cookies, by zapewnić Państwu możliwie najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego naszą stronę www. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika i dokonywanych przez niego czynności.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego Państwo oczekują;
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony;
 • ulepszać funkcje dostępne dla Państwa na naszej stronie;
 • korzystać z narzędzi analitycznych;
 • korzystać z narzędzi marketingowych;
 • korzystać z systemu komentarzy;
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

Więcej szczegółów przedstawiamy poniżej.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze mogą Państwo wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich.

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics;

Jak wyłączyć pliki cookies?

Pliki cookies mogą zostać przez Państwa wyłączone w dowolnym momencie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Poniżej prezentujemy linki do informacji dotyczących ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach.

Opera:

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

Proszę mieć na uwadze, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokują Państwo pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszej stronie mogą być dla Państwa niedostępne.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Mogą Państwo z niego skorzystać, aby informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach nie zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. programy antywirusowe.

Funkcje społecznościowe (Social Media).

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak np. subskrypcja naszego firmowego profilu (fanpage) w serwisie Facebook. Informujemy, że jesteśmy administratorem danych osobowych (imię, nazwisko oraz wizerunek) użytkowników, którzy obserwują prowadzone przez nas profile firmowe. Dane osobowe nie są przetwarzane w ramach baz danych, nad którymi posiadamy kontrolę, gdyż są one przetwarzane wyłącznie w ramach baz danych należących do serwisu Facebook. Właściciel tego serwisu jest niezależnym od nas administratorem danych osobowych. Korzystamy z tego serwisu także jako użytkownik, ale posiadając dostęp do list osób, które nas obserwują, sami staliśmy się niezależnym administratorem danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo pozbawić nas dostępu do Państwa danych osobowych na danym portalu społecznościowym poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji - ”Cofnij polubienie strony na Facebooku”.

Wskazujemy, iż korzystanie funkcji zapewnianych przez serwisy społecznościowe wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów tych serwisów.

W przypadku portalu Facebook, na komputerze bądź innym urządzeniu służącym Państwu do przeglądania tego portalu, w tym odwiedzania naszego fanpage’a, podczas każdych odwiedzin (bez względu na to, czy posiadają Państwo konto w tym portalu, czy też nie) zapisane zostają pliki cookies Facebook’a, które mają na celu przechowywanie informacji w przeglądarkach internetowych i pozostają aktywne przez okres dwóch lat, jeśli nie zostaną wcześniej usunięte. Dzięki tym plikom cookies nasza firma może uzyskać od Facebooka statystki sporządzone przez ten portal w oparciu o liczbę osób odwiedzających nasz fanpage. Statystyki te, choć są zanonimizowane (nie pozwalają nam na ustalenie konkretnych osób, które odwiedzały nasz fanpage i przeglądały udostępnione na nim treści), umożliwiają nam poznanie profilu osób, które odwiedzały nasz fanpage. Za pomocą filtrów udostępnianych przez Facebooka możemy zdefiniować kryteria, na podstawie których statystyki te mają być sporządzane (np. dane demograficzne oraz geograficzne), a także możemy określić kategiore osób, których dane osobowe będą wykorzystywane przez Facebooka. W oparciu o udostępniane nam przez Facebooka statystyki możemy więc lepiej dopasować udostępniane przez nas treści, tak aby mogły one bardziej zainteresować użytkowników Facebooka, w tym osoby, które subskrybują nasz fanpage.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności, polecamy zapoznać się z politykami prywatności administratorów:

Marketing.

Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Państwa reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowaliśmy w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje Państwa odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. W zależności od aktywności na naszych stronach mogą Państwo trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.

Informujemy, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich mogą Państwo szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Z poziomu swojego konta na Facebooku mogą Państwo również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdą Państwo przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings

Profilowanie.

Profilowanie jest używane przede wszystkim przez aplikacje takie jak Google AdWords oraz Facebook Pixel. Jeśli nie chcą Państwo podlegać profilowaniu, mają Państwo możliwość zoptymalizowania swojej przeglądarki internetowej. Mogą Państwo również wnieść sprzeciw wobec profilowania – w takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z nami.

Remarketing i funkcja Podobni odbiorcy w Google AdWords pozwalają nam dotrzeć do użytkowników, którzy już odwiedzili naszą stronę, i utworzyć dla nich stosowny komunikat.

Informujemy, iż mogą Państwo zrezygnować z pliku cookie Google w ustawieniach reklam pod adresem https://adssettings.google.pl/authenticated.

Wskazujemy, iż nie podejmujemy wobec Państwa jakichkolwiek decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Korzystamy z narzędzi, które mogą podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale działania te nie mają istotnego wpływu na Państwa sytuację jako naszego Klienta, gdyż w żaden sposób nie wpływają na warunki umowy, jaką mogą Państwo z nami zawrzeć.

Analiza i statystyka.

Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Wskazujemy, iż Google na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout udostępniło dodatek do przeglądarki blokujący działanie Google Analytics. Jeśli nie chcą Państwo aby Państwa dane były wykorzystywane przez to oprogramowanie, zalecamy skorzystanie z udostępnionego przez Google narzędzia.

Zapraszamy także do zapoznania się z ogólnymi zasadami prywatności Google pod adresem https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo.

Na stronie zamieszczamy filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Wyświetlając taki film, godzą się Państwo na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.

Proszę pamiętać, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube, korzystają Państwo z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Google LLC jest samodzielnym, niezależnym od nas podmiotem świadczącym na Państwa rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności, proszę szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez YouTube:

Mamy nadzieję, że udało nam się w przystępny sposób przybliżyć Państwu tematykę ochrony danych osobowych w naszej organizacji. Jeżeli jednak jakieś kwestie są dla Państwa niejasne, bądź mają Państwo inne pytania, raz jeszcze wskazujemy nasze dane kontaktowe:

 • adres e-mail: info (at) proecosolutions.pl
 • nr telefonu: 71 311-96-59
Powrót do góry