dobierz model

Reklamacje 

1.  Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne (gwarancyjne oraz pogwarancyjne)
na adres: serwis @ proecosolar.pl, lub tel. 71 311-96-59 wew. 22, 

a) Prosimy o wysłanie do nas wypełnionego formularza: > Zgłoszenie reklamacyjne
b) Przed wysłaniem towaru do nas proszę zapoznać się z informacjami:  > Wysyłka Towaru

- do zgłoszenia na adres meilowy proszę dołączyć zdjęcia całego zestawu, miejsca w którym jest wyciek/usterka oraz sposobu podłączenia urządzenia

- Jako oficjalną datę rozpoczęcia procedury reklamacyjnej uznaje się najpóźniejszą z dat: wysłania oficjalnego zgłoszenia, dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów lub datę dostarczenia towaru do magazynu ProEco.
- Kupujący dostarcza towar do sprzedawcy na własny koszt we wskazane przez serwis miejsce. W przypadku uznania wady towaru sprzedawca lub gwarant zwróci Kupującemu koszt najtańszej paczki.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towarów w przesyłkach prosimy wysyłać na:
na adres: logistyka @ proecosolar.pl, lub tel. 71 311-96-59 wew. 28, kom. 884-303-207.

Powrót do góry