Customer service - Contact us

Pro Eco Solutions Ltd. Oddzial w Polsce
Sadkow, ul. Kasztanowa 2
55-080 Katy Wroclawskie
NIP: 8961505248, REGON 021314498.
Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu
IX Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000362097
registration number in BDO: 000010911

  • Santander Bank Polska S.A., BIC (SWIFT): WBKPPLPP
   PLN: (IBAN) PL 92 1090 2398 0000 0001 3056 2060
   EUR: (IBAN) PL 59 1090 2398 0000 0001 3056 2557
   USD: (IBAN) PL 79 1090 2398 0000 0001 3056 2585


We work in hours:
Mon-Fri:

Office: 8.00 - 16.00
Warehouse: 9.00 - 17.00
Sat.,Sun:
closed.

Phones:
(+48) 713119659, 501927080
Sales Department: int. 20
Technical Support: int. 21
Service: int. 22
Logistics: int. 23
Warehouse: int. 28

Email:
info @ proecosolar.eu

Headquarter:
Pro Eco Solutions Ltd.
5 The Mall, Ealing
W5 2PJ London
United Kingdom
Company No. 07161928

send a message

Dane przekazane w niniejszym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie.