Concentrate ECO MPG-P - 20kg

429,76 PLN

429,76 PLN tax excl.

429,76 PLN per op

KONCENTRAT MPG-P 20K

In Stock

20 kg of MPG-P LUZ  concentrate - propylene glycol with corrosion inhibitors for filling transport and heat exchange systems including the food industry, for refrigerating and heating devices including those used in food freezing, air conditioning, solar collectors, heat pumps. Recommended for flat collectors.   More details

 

20 kg of MPG-P LUZ concentrate

Concentrate ECO MPG-P propylene glycol with corrosion inhibitors for filling transport and heat exchange systems including the food industry, for refrigerating and heating devices including those used in food freezing, air conditioning, solar collectors, heat pumps. Recommended for flat collectors.

 Use:

ECO MPG-SOL fluids are used as a heat carrier or intermediate coolant in solar heating systems, industrial refrigeration, heating, and air conditioning systems. ECO MPG-P concentrate and low-solidifying point fluid is a water-based solution with a greenish color, pure, practically non-toxic propylene glycol with additives used as a heat and cold carrier. ECO MPG-P fluids are used as a heat carrier or intermediate coolant. Its resistance to freezing has been achieved using propylene glycol, which also minimizes evaporation losses due to the high boiling point of 189°C. The advantage of using ECO MPG-P fluids in closed water heating systems is that the entire system or part of it can be turned off even at minus temperatures, and restarting is possible at any time. This solution is highly energy efficient in buildings where continuous heating is not necessary (holiday houses, churches, industrial facilities).

In our climate zone, freezing resistance to -20°C should be sufficient to protect the components of the system located even in the gable walls of the building. ECO MPG-P fluids also provide the required protection against freezing and corrosion in floor heating systems made of PP pipes. When filling a system where the carrier was water or another liquid, the system should be well rinsed to remove corroded metal particles and other deposits. Make sure that there is no water in the system before using the product.

ECO MPG-P fluids can be used as transfer fluid in flat solar collector systems. It is necessary to check the fluid concentration in periods not exceeding one year. To top up the fluid, use only the ECO MPG-P fluids. Solar heating systems should be designed as closed systems and must be constantly filled with a circulating heat carrier to the highest point of the system. Remember to ensure the proper and required freezing temperature as well as the fact that in an unloaded system, the temperature of the carrier must not exceed 150°C. Vacuum solar collectors reaching significantly higher temperatures compared to flat collectors are recommended to be filled with liquid with increased boiling point ECO MPG-SOL.

Płyny ECO MPG-P szczególnie polecane są do napełniania przemysłowych układów chłodniczych i w pompach ciepła jako środek transportujący ciepło/ zimno we wtórnych obiegach zamkniętych. Płyny ECO MPG-P spełniają podstawowe funkcje: pozostają płynne w warunkach pracy instalacji chłodniczej, chronią przed korozją elementy z których zbudowane są instalacje, efektywnie transportują ciepło/ zimno, poprzez znacznie obniżoną toksyczność mogą pracować w układach stosowanych w przemyśle spożywczym i służącym zamrażaniu żywności. Płyny ECO MPG-P stosowane są od wielu lat do napełniania obiegów pomp ciepła.

Płyn ECO MPG –P może być używany jako środek do wykrywania nieszczelności oraz przecieków w zbiornikach dwuściennych oraz do napełniania przeciwpożarowych instalacji tryskaczowych. Stosuje się najczęściej płyn ECO MPG-P 15.

 Właściwości produktu:

Koncentrat i płyn niskokrzepnący ECO MPG-P jest wodnym roztworem, o zielonkawym zabarwieniu, czystego, praktycznie nietoksycznego glikolu propylenowego z dodatkami stosowanym jako nośnik ciepła i zimna. Produkcja i kontrola prowadzone są zgodnie z Zakładowym Systemem Jakości opartym na normie ISO 9001-2000. Odporność ECO MPG-P na zamarzanie zależy od stężenia koncentratu w roztworze z wodą. Im wyższe jest stężenie, tym większa odporność na zamarzanie. Nawet poniżej temperatury krystalizacji, w typowych środkowoeuropejskich warunkach zimowych (-20° C ), nie dojdzie do rozsadzenia instalacji, bowiem po ochłodzeniu poniżej punktu krystalizacji nie powstaje jednolicie zestalony lód, tylko papka lodowa. Koncentrat i płyny ECO-MPG-P posiadają pakiet inhibitorów korozji chroniący stal i metale kolorowe użyte w instalacjach i pompach. Z przeprowadzonych badań odporności korozyjnej powszechnie stosowanych w technice instalacyjnej materiałów metalowych wynika, że we wszystkich rodzajach płynu ECO MPG-P szybkość korozji poszczególnych materiałów metalowych jest znacznie mniejsza od szybkości korozji tych materiałów w wodzie lub roztworze glikolu bez inhibitorów. Płyny ECO MPG-P zapewniają prawidłową ochronę antykorozyjną w okresie ok. 3 lat eksploatacji. Po tym okresie płyny powinny być sprawdzone ( gęstość, pH, rezerwa alkaliczna). W wypadku zaniżenia wyników można poprawić parametry płynu dodając płyn lub koncentrat ECO MPG-P. Z doświadczeń eksploatacyjnych wynika ze okres pracy płynów może być w wyniku prawidłowej eksploatacji i uzupełniania znacznie wydłużony. W większych instalacjach ochrona antykorozyjna powinna być częściej sprawdzana przez uprawnione serwisy lub Przedsiębiorstwo Vestoil. Własności antykorozyjne wodnych roztworów ECO MPG-P zmniejszają się wraz ze spadkiem zawartości koncentratu w roztworze. Dlatego też stężenie objętościowe ECO MPG-P w chłodziwach pośredniczących lub nośnikach ciepła nie powinno być niższe niż 33 %. (odporność do temperatury zamarzania -15 °C.). Złącza muszą być wykonane z lutów srebrowych lub miedzianych. Topniki zawierające chlorowce nie mogą być używane. Instalacja grzewcza nie może być wykonana z elementów ocynkowanych ogniowo lub galwanicznie (wewnętrznie) gdyż glikol propylenowy rozpuszcza cynk z utworzeniem dużej ilości osadów. Krytyczne współczynniki przejmowania ciepła wodnych roztworów ECO MPG-P tylko nieznacznie różnią się od analogicznych współczynników zwykłej wody wodociągowej, przy przekazywaniu ciepła z nagrzewnic do atmosfery. Również ilości przekazywanego ciepła są w obu przypadkach bardzo zbliżone. Natomiast w przypadku wymienników w układzie ciecz-ciecz, ilość przekazywanego ciepła zmniejsza się w miarę zwiększania zawartości ECO MPG-P w roztworze z wodą.
Roztwory ECO MPG-P odznaczają się wyższą (w stosunku do wody) lepkością i gęstością. Oznacza to, że ich opory wewnętrzne przepływu w instalacji też będą wyższe. Opracowane przez Przedsiębiorstwo Vestoil wykresy pokazują parametry lepkości kinematycznej roztworów o różnym stężeniu koncentratu ECO MPG-P i w różnych temperaturach. Mieszaniny ECO MPG-P z wodą nie ulegają również rozdziałowi faz.

 Dane techniczne:

Wykaz tworzyw, elastomerów i szczeliw odpornych na działanie ECO MPG-P:

 • Polietylen niskiej/wysokiej gęstości LDPE, HDPE
 • Polietylen modyfikowany CPE (VPE)
 • Polipropylen PP
 • Polibutan PB
 • Twardy Polichlorek winylu uPVC
 • Politetyrafluoroetylen PTFE
 • Poliamid PA
 • Żywice poliestrowe niespienione UP
 • Guma naturalna NR
 • Guma styrenowo-butadienowa SBR
 • Guma butylowa IIR
 • Guma olefinowa EPDM
 • Elastomery fluoroweglowe FPM
 • Poliacetale POM
 • Guma nitrylowa NBR
 • Elastomery polichlorobutadienowe CR
 • Guma silikonowa Si

Nie odporne na działanie ECO MPG-P są:

 • żywice fenolowo-formaldehydowe, (Bakielit);
 • żywice mocznikowo-formaldehydowe,
 • plastyfikowany (spieniony) PVC;
 • elastomery poliuretanowe.

 Bezpieczeństwo i obsługa:

Stwierdzono, że płyny ECO MPG-P mogą być stosowane w instalacjach przez wiele lat. Jednak stężenie środka podstawowego powinno być kontrolowane po okresie 2 lub trzech lat, w zależności od typu i obciążenia instalacji przemysłowej. Producent udziela trzyletniej gwarancji na swoje produkty. Karta charakterystyki substancji i specyfikacje techniczne produktu zawierają wszystkie niezbędne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania płynów ECO MPG-P i postępowania w razie awarii i wycieku płynu. Jednocześnie informujemy, że glikol propylenowy, który jest podstawowym składnikiem płynów ECO MPG-P nie figuruje w wykazie substancji niebezpiecznych. Koncentrat i płyn ECO MPG-P posiada atest higieniczny PZH. Zużyte płyny ECO mogą być utylizowane zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem w spalarniach odpadów lub oczyszczalniach biologicznych. Płyny ECO MPG-P jako nie zaliczane do substancji niebezpiecznych nie są objęte przepisami: RID, ADR, ADNR, IMDG i DGR.