dobierz model

< wstecz

Co to jest kolektor słoneczny?

 

Energia słoneczna jest najczystszą i niewyczerpalną z pośród znanych źródeł energii. Promieniowanie słoneczne zawiera ogromne ilości energii i jest odpowiedzialne za prawie wszystkie procesy naturalne na ziemi. Do niedawna energia słońca była w znikomy sposób wykorzystywana.

Energia słoneczna może być podzielone na dwie kategorie: termiczną i fotowoltaiczną.

Energia cieplna może być użyta do pasywnego ogrzewania budynków poprzez stosowanie niektórych materiałów budowlanych lub jest stosowana bezpośrednio do podgrzewania wody do użytku domowego. W wielu regionach słoneczne podgrzewacze wody są teraz realną alternatywą dla urządzeń zasilanych innymi źródłami energii. Korzystanie z energii słonecznej i innych form energii odnawialnej zmniejsza zależność od paliw kopalnych, co bezpośrednio powoduje redukcję emisji CO2. Przeciętne gospodarstwo domowe może zmniejszyć emisję CO2 aż o 20% poprzez instalację kolektorów słonecznych. Płaskie kolektory są stosowane od kilkudziesięciu lat. Kolektory próżniowe są w użyciu od ponad 20 lat, ale zawsze były znacznie droższe niż płaskie. Wybierano je np. do zastosowań w wysokich temperaturach. W ostatnich latach zwiększenie produkcji spowodowało znaczne obniżenie cen. Kolektory próżniowe są teraz w cenie podobnej do kolektorów płaskich, ale mają przewagę lepszej izolacji termicznej.  Powoli stają się domyślnym wyborem dla wszystkich zastosowań.

Fotowoltaiczne ogniwa (PV) z zastosowaniem półprzewodnikowych technologii konwersji energii światła na prąd elektryczny mogą być używane bezpośrednio lub mogą magazynować energię w baterii, w celu późniejszego wykorzystania.

Panele fotowoltaiczne stają się obecnie powszechnie stosowane, ponieważ są bardzo uniwersalne i mogą być łatwo zamontowane na budynkach i innych strukturach. Mogą zapewnić czyste, odnawialne źródło energii, które może uzupełniać (i tym samym ograniczać) zużycie energii elektrycznej z sieci zasilającej. W regionach bez źródła energii elektrycznej (np. telefony alarmowe, przekaźniki telekomunikacyjne, systemy monitoringu) energia z paneli może zapewnić niezawodne dostawy elektryczności. Wadą paneli fotowoltaicznych jest ich wysoki koszt oraz stosunkowo niski współczynnik konwersji energii (około 15-20%).

 

< wstecz

 

Powrót do góry