dobierz model

< wstecz

Izolacja termiczna rur wodociągowych

 

Wybierając izolację należy pamiętać, że powinna nam ona służyć przez długie lata. By tak się stało, musi być ona odpowiednio chroniona zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed wpływem otoczenia, w którym przyjdzie jej działać.

Izolacja pełni bardzo istotną rolę w naszym domu, a także w miejscu pracy, choć najczęściej nie zdajemy sobie nawet sprawy z jej istnienia. Praktycznie stosowane są różne rodzaje izolacji do różnych instalacji np. grzewczych, solarnych lub klimatyzacji.  Prawidłowo dobrana oraz wykonana z odpowiednich, dobrej jakości materiałów izolacja pozwala utrzymać ciepło w budynku, zmniejszając tym samym rachunki za ogrzewanie, a także izolując hałas dobiegający z pracującej instalacji, daje nam możliwość czerpania radości z chwil spędzonych w niezmąconej niczym ciszy. Niestety, otulina pozbawiona odpowiedniej ochrony z czasem traci swoje właściwości, co może wiązać się z bardzo uciążliwą koniecznością jej wymiany. Oczywiście część producentów otulin dba o jak najwyższą jakość swoich wyrobów, dzięki czemu są one mniej podatne na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych.

 

Temperatura i promieniowanie słoneczne

 

Wpływ na jakość izolacji może mieć wiele czynników, często mocno powiązanych z jej przeznaczeniem i umiejscowieniem. W przypadku instalacji, których przynajmniej część znajduje się na zewnątrz budynku, głównym czynnikiem degradującym może być promieniowanie UV. Za przykład może tu posłużyć instalacja solarna, która wystawiona jest na niszczące działanie promieni słonecznych. Stała ekspozycja na zgubne działanie promieniowania, może powodować nie tylko znaczne pogorszenie właściwości izolacyjnych otuliny, ale w ekstremalnych przypadkach, również doprowadzić do jej zniszczenia. Dodatkowo, w przypadku rur o wysokiej temperaturze czynnika, takich właśnie jak w przypadku instalacji solarnych bądź grzewczych, może wystąpić kruszenie się otuliny pod wpływem ciepła. Dlatego też, wybierając izolację odpowiednią do tego typu zastosowań, warto zwrócić uwagę na jej ochronę przed tego typu czynnikami np. izolacji wykonanej z kauczuku EPDM posiadającego zwiększoną odporność na promieniowanie UV. Materiał ten dodatkowo charakteryzuje się wysoką tolerancją temperaturową i jest przystosowany do ciągłej pracy przy temperaturze dochodzącej nawet do 150ºC. Daje to gwarancję, że otulina ta nie ulegnie stopieniu lub skruszeniu nawet w przypadku wysokiej temperatury czynnika. Podobnie jest w przypadku fabrycznie preizolowanych rur. Ich zewnętrzną powierzchnię pokrywa specjalna osłona z folii poliolefinowo-kopolimerowej, która znacząco redukuje wpływ promieniowania UV na izolację.

 

Uszkodzenia mechaniczne

Innym poważnym zagrożeniem dla izolacji są uszkodzenia mechaniczne. Dotyczy to otulin instalacji, które biegną na zewnątrz budynków, w kanałach, piwnicach itp. Jednym słowem tam, gdzie rura nie jest ukryta np. wmurowana w ścianę, podłogę czy też zakopana w ziemi. W takich miejscach delikatna struktura otuliny może zostać uszkodzona przez ptaki bądź gryzonie. Spowodowane w ten sposób wyrwy w izolacji, szczególnie w przypadku instalacji solarnych, ciepłowniczych bądź klimatyzacyjnych, powodują lukę, przez którą następuje swobodna ucieczka energii, co w konsekwencji obniża sprawność całego układu.

Tego typu uszkodzenia, wymagają najczęściej zastosowania dodatkowego zabezpieczenia, bardziej wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne niż pianka izolująca. W tym celu zewnętrzną warstwę otuliny pokrywa się polimerowymi warstwami ochronnymi takimi jak np. folia poliolefinowa bądź poliolefinowo-kopolimerowa. W ten sposób znacznie zredukowana zostaje możliwość przypadkowego uszkodzenia delikatnej struktury otuliny. W większości sytuacji, wymiana zniszczonej otuliny to nie tylko olbrzymi kłopot ale również wysokie koszty.

 

Czynniki chemiczne

Poza wspomnianymi już uszkodzeniami fizycznymi i mechanicznymi, izolacja może ulec zniszczeniu w wyniku działania agresywnych substancji chemicznych. Przykładem na to jest działanie wody morskiej i zawartej w niej soli, mogącej powodować korozję galwaniczną bądź rozpuszczać mniej wytrzymałe materiały. Jednak nawet w znacznie mniej ekstremalnych przypadkach, zarówno rury jak i otulina są narażone na tego typu uszkodzenia. Jeżeli instalacja została zamurowana w ścianach lub zalana w posadzce, aktywne chemicznie materiały budowlane, mogą destrukcyjnie oddziaływać na izolację instalacji, jak również rury ukryte w ten sposób. Jednak prawidłowo dobrana otulina nie podda się tego typu działaniom zachowując właściwości izolacyjne, chroniąc równocześnie rurę.

 

Wysokiej jakości izolacja to nie tylko odpowiednie parametry. Równie ważne jest to, by właściwości te utrzymywały się przez długi czas po jej montażu, co nie zawsze jest tak proste jak mogło by się wydawać. Odpowiednia ochrona izolacji może nie tylko zredukować szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych na jej właściwości ale w wielu wypadkach również zapobiega jej szybkiemu niszczeniu.

< wstecz

Powrót do góry